Agriprogress organiseert duurzame progressie in en met agri- en foodketens. Vele innovaties en marktontwikkelingen zijn in de afgelopen 30 jaar gerealiseerd. Agriprogress is klaar om het Nederlandse platteland te gaan vernieuwen in het komende decennium.

Diensten Agriprogress

Onze activiteiten en diensten

Agriprogress kan uw business ontwikkeling ondersteunen via een breed pakket aan diensten. De ervaring leert dat het altijd maatwerk is. Daarom starten al onze projecten met een grondige analyse van uw vragen en uitdagingen, resulterend in een gezamenlijk actieplan.

We hebben meer dan 30 jaar ervaring in de sector, dat is de reden dat we snel(ler) tot de kern van problemen kunnen door kunnen dringen. Ter stimulering van duurzame innovatie in de sector hebben we de AIQ ontwikkeld. Drie dagen investering levert u meer dan 6 innovatie ideeen voor uw organisatie.

Agriprogress kan uw project van begin tot einde organiseren. Druk op Agriprogress Project Aanpak voor de PDF.

We bieden de volgende diensten:

ONTWIKKELING NEDERLANDSE MARKT

 • De ontwikkeling en het aanjagen  van duurzame nieuwe business concepten binnen en buiten Nederland. Circulair, dierwelzijn en biodiversiteit, we helpen graag bij het plannen en realiseren. De ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen boeren (aan-, verkoop, kennis, belangenbehartiging) komt hierbij vaak aan de orde
 • Innovatie projecten: We hebben reeds vele bedrijven in toelevering, productie en verwerking via Agriprogress LV model geadviseerd en werken daarbij vaak samen met productie engineers. Vaak zitten de ideeën al in uw bedrijf, naast onze eigen ideeën, die mobiliseren we.
 • Export coachen: bent u MKB en heeft u plannen voor het buitenland, dan helpen wij graag. Wij zijn geregistreerd als export coach bij RVO, dus de eerste 2500 Euro is voor rekening van RVO! Wilt u eerst meer lezen, gaat u naar SIB Voucher arrangement
 • Bemiddeling: we helpen u bij het vinden van distributeurs, bemiddeling en het ontwikkelen van partnerships
 • Het ontwikkelen en managen van samenwerkingsverbanden van bedrijven en overheden ter ontwikkeling van een nieuwe markt, dienst, regio of product (zie bijvoorbeeld hollanddairyhouse.com en www.hollandhortihouse.com)
 • Het leveren van interim management capaciteit (o.a. export management, farmmanagement). We hebben toegang tot een breed netwerk van experts en managers. We helpen u om de juiste mensen te vinden en op de plek te krijgen.
 • Management coaching
 • Subsidie advies
 • Assessment

 

 

ONTWIKKELING INTERNATIONALE MARKT

 • De organisatie van verkennende studiereizen/missies/trainingen van en naar Nederland (bv. Roemenie, Oekraine, Zuid Korea en Nederland) al dan niet met support van de RVO.
 • Het leveren van interim- of projectmanagement capaciteit.
 • Het vormen en begeleiden van samenwerkingsverbanden om nieuwe markten/producten te ontwikkelen, al dan niet met Partners in Business subsidie
 • Het promoten, aanbieden en selecteren van boerderijen/land in Roemenie (zie het nieuwste aanbod bij berichten). We kunnen u daarbij ook juridisch en fiscaal ondersteunen met zowel NL als Roemeense specialisten.
 • Assessment: we doen ook voor investeerders assessment studies naar het functioneren van het onderhavige bedrijf samen met onze specialisten. Om een goed zicht te krijgen op het te kopen project.
 • Export coaching: Uw MKB bedrijf coachen als u overweegt te internationaliseren (we zijn  geregistreerd coach in het RVO Starters International Business programma). U kunt een voucher t.w.v. 2.500 Euro aanvragen voor de vergoeding van onze inzet.
 • Business plannen en het doen van voorbereidend marktonderzoek we helpen u niet alleen bij het vinden van financiering maar ook bij het maken een van bankable business plan
 • Het uitvoeren van haalbaarheidsstudies naar de technische en financiele perspectieven van een investering
 • Recrutering van expertise en management capaciteit. Door onze lange ervaring en ons uitgebreid netwerk kunnen we u helpen de juiste manager cq expert te vinden.
 • Het ondersteunen bij het vinden van financiering (inclusief Nederlandse en Roemeense subsidies zoals FEADR, PIB, NL Export subsidies, zoals DHI)
 • Het leveren van praktische export marketing en sales support (incl. juridische ondersteuning, beursorganisatie, dealerbegeleiding)
 • Bemiddeling: het vinden van distributeurs en het ontwikkelen van partnerships (in Nederland en Roemenie kan dit ook onder de vlag van Agriprogress)

 


Agriprogress projectvoorbeeld van de ontwikkeling van internationale activiteiten

Agriprogress heeft specifiek ervaring met het opstarten van activiteiten door Nederlandse bedrijven en organisaties in Oost Europa, zij focust de laatste jaren vooral op Roemenie en Oekraine. Andersom kan ook, we ondersteunen ook buitenlandse bedrijven en kennisinstellingen bijvoorbeeld om in West Europa op de markt te komen cq nieuwe partnerships te ontwikkelen. Agriprogress kan u op velerlei manieren ondersteunen, resultaat voorop. Voor een haalbaarheidsstudie en het management van investeringsprojecten in agri- en food bedrijven is Agriprogress de juiste partner.

PROJECTVOORBEELDEN

 1. Projectmanagement voor de ontwikkeling van twee marketing clusters in de glastuinbouw en melkveehouderij (zie de websites hollanddairyhouse.com and hollandhortihouse.com)
 2. Projectmanagement van de reorganisatie van twee zuivelfabrieken en een aantal melkveebedrijven in West Oekraine
 3. Directievoering van een akkerbouwbedrijf (830 ha) van Nederlandse investeerders in Roemenie
 4. Het maken van business plannen voor AGF distributie centra in Kiev en Moskou
 5. De mede oprichter van een fonds voor de aankoop van grond in Roemenie (frisianinvestors.nl)
 6. Het uitvoeren van marktonderzoek naar de kansen een aantal toeleveranciers in de melkveehouderij in Iran
 7. Als sales agent de ontwikkeling van de Duitstalige mengvoermarkt voor ERP oplossingen
 8. Het projectmanagement bij het opzetten van melkcollectiepunten en cooperaties in de Oekraine
 9. Het projectmanagement voor de ontwikkeling van een sojaolie en veevoer fabriek in de Oekraine

Agriprogress projectvoorbeelden management consultancy en project management in Nederland

Agriprogress heeft een lange ervaring als management consultant, projectmanager & trainer in Nederland. Wilt u uw resultaten verbeteren en u zoekt een op de praktijk ingestelde ondersteuner, dan wordt het tijd om Agriprogress te bellen. Afhankelijk van de gewenste rol kunnen we in meer of mindere mate de lead nemen. Agriprogress heeft meer dan 25 jaar ervaring met het verbeteren van bedrijven (ook buiten de agri en foodsector) en staat u graag terzijde.

 1. Projectmanagement voor de herstructurering van een verouderd tuinbouwgebied
 2. Directie voering van de belangenbehartiger van de Nederlandse jonge boer en tuinder
 3. Trainer/coach in verschillende marketing en sales verbetering projecten (voer, installateur, groothandel, transport bedrijven, food)
 4. Als consultant en projectmanager het doorlichten van verschillende agribusiness bedrijven (o.a. peulvruchten, winkels, grote handelsbedrijven) en invoeren van verbetermaatregelen
 5. De reorganisatie van de aanvoer logistiek van een grote Nederlandse cooperatie
 6. Als projectmanager/trainer de ontwikkeling van een concept voor streekproducten en plattelandstoerisme

Import en export

Bent u op zoek naar producten uit Roemenie, Oekraine of Iran of wilt u hierheen exporteren? We kunnen als Nederlands MKB bedrijf ook coachen om de eerste stappen te zetten op het vlak van internationalisering (RVO Starters International Business)

Bel of mail nu. We kunnen u direct mogelijk helpen of eventueel via ons kantoor in Boekarest. Regelmatig zijn er aanbiedingen van producten uit deze landen.


nieuws

Ontwikkeling biologisch landbouwonderwijs Roemenie

In 2023 heeft Agriprogress ook meegewerkt aan een Erasmus plus programma om het biologische landbouw onderwijs in Roemenie en in Frankrijk te ontwikkelen cq te verbeteren Het programma was gericht op de lokale AOC's Erg leuk om te doen Agriprogress organiseerde een studie reis...

lees meer

Agriprogress activiteiten in Nederland

Agriprogress is naast haar internationale activiteiten (vaak met Nederlandse bedrijven en investeerders)ook bezig in verschillende projecten in Nederland In Nederland is het kernwoord duurzame innovatie Voorbeelden zijn: projectleiding voor het ontwikkelen van een stikstof...

lees meer

Activities for Dutch investors

We support also Dutch investors as their local partner in Romania for example This varies to support in the development of irrigation projects, to make soil analysis, to support and advise the renting farmers etc In the picture some impressions with 39 degrees soil sampling...

lees meer