Agriprogress activiteiten in Nederland

Agriprogress is naast haar internationale activiteiten (vaak met Nederlandse bedrijven en investeerders)ook bezig in verschillende projecten in Nederland. In Nederland is het kernwoord duurzame innovatie.

Voorbeelden zijn: projectleiding voor het ontwikkelen van een stikstof meetnet (provinciale opdracht), het begeleiden van boeren bij het ontwikkelen van hun strategie (LNV)