Agriprogress in HAS Voedseldialoog

De agrarische hogeschool Den Bosch interviewt ondernemers uit Nederland over hun visie en geschiedenis. Ze hebben Pieter Helfferich ook geïnterviewd.

Als U het leuk vindt om te lezen ga naar:

https://has.nl/nl/blog/interview-agriprogress-1-zeshonderd-man-de-rij-met-een-emmertje-melk

https://has.nl/nl/blog/interview-agriprogress-2-nederlandse-landbouw-roemenië

https://has.nl/nl/blog/interview-agriprogress-3-korte-ketens-en-gezondheid