Agriprogress, spreker op Roemeens landbouwcongres

Agriprogress was op 8 maart 2017, 1 van de hoofdsprekers op een landbouwcongres georganiseerd door de Nederlandse, Italiaanse en Duitse Ambassade van Boekarest. Het thema was Producem mai bine, vindem mai bine. Produceer beter en verkoop beter. Pieter Helfferich ging in op het succes van de huidige Nederlandse melkveehouderij, hoe concurrerende zuivelketens te ontwikkelen, welke lessen hieruit kunnen worden getrokken en wat de aantrekkelijkheid is van de Roemeense zuivelsector en waarom ingezet moet worden op sterke regionale combinaties van akkerbouw en dierhouderij.