Gelukkige Kerstdagen en een Agriprogressief 2018

We wensen u Gelukkige Kerstdagen een Agriprogressief 2018. Agriprogress staat voor duurzame progressie in agri- en food ketens. Duurzaam betekent voor ons: activiteiten zo uitvoeren, dat onze kleinkinderen hiervan geen schade ondervinden. In Nederland focussen we op de ontwikkeling van nieuwe ketens.  Naast rendementsverbetering van de individuele ketens/bedrijven (met ook een duurzame prijs voor de boer en tuinder) ligt de focus meer op milieu (vermindering uitstoot, gebruik chemie, verbetering bodemvruchtbaarheid, dierwelzijn) en smaak. Vele Nederlandse bedrijven zullen het op termijn niet redden door op bulk te gaan focussen. Kostprijs technisch gaat men het afleggen tegen Oost Europa en de consument/retail stelt andere eisen. Marketing en smaak is daarbij cruciaal. Tony Chocolony is een goed voorbeeld. In Oost Europa blijft de focus meer op verbetering van rendement en productiviteit, alhoewel ook hier de eerder genoemde aspecten van belang zijn. In Oost Europa focused Agriprogress op de introductie en bevordering van de efficiënte Nederlandse technologie en kennis.