Mooie kansen voor Nederlandse agrifood bedrijven en investeerders in Roemenie

Agriprogress is sinds 2007 actief in en met de Roemeense agribusiness. Er zijn meer dan 60 Nederlandse investeerders/bedrijven waaronder boeren ondersteund om hun bedrijf in dit veelbelovende land te ontwikkelen. In Nederland is het beleid en strategie om te ontwikkelen naar meer natuurinclusieve agrifoodketens. Kringlooplandbouw, biologische landbouw, waterkwaliteit, biodiversiteit, plantaardige menselijke eiwitten, dierenwelzijn en terugdringing van het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen staan ​​daarbij centraal. Het doel is om ca. 800 boerderijen uit te kopen en de ammoniakemissie met 30% te verminderen. Er is 25 miljard euro beschikbaar om de transitie op het Nederlandse platteland te maken. De praktijk is dat uitgekochte boerderijen forse belasting moeten betalen ('de ene zak in, de andere zak eruit'). In Roemenië is de strategie om meer activiteiten met toegevoegde waarde te ontwikkelen in de agrovoedingsketens, dit betekent veeteelt maar ook de ontwikkeling van de verwerking, sortering en verpakking, opslag, transport inclusief marketingactiviteiten, dit met subsidies variërend van 50-90 %. Hoe kunnen we u helpen? We zoeken en selecteren locaties, we doen studiebezoeken, we maken ondernemingsplannen, we doen de legal check en due diligence, we kunnen je helpen met de start up in Roemenië. We hebben regelmatig nieuwe aanbiedingen voor boerderijen/tuinderijen/bedrijven die willen verkopen, dus kijk regelmatig op onze website. Op de foto een kas van 2 ha en fruittuin wat momenteel te koop staat. Bel ons voor overleg op +31653782889 of mail: info@agriprogress.com.