100-200.000 Euro subsidy for demonstration, feasibility and investment studies

op 2 februari gaat de zogenaamde DHI subsidie regeling van RVO weer open, op basis van wie het eerst komt, die het eerst maalt. DHI staat voor Demonstratie, Haalbaarheidstudie en Investeringsvoorbereidingsstudie. Agriprogress kan de subsidie aanvraag voor u doen, maar ook voor u als projectleider of consultant de projecten uitvoeren. RVO kan 50% van de subsidiabele kosten betalen.

Demonstratie projecten
Het doel is gedurende maximaal 3 jaar het demonstreren van een nieuwe technologie. De subsidie bedraagt maximaal 200.000 Euro. Op de hardware wordt de helft van de afschrijvingen gedurende de subsidie periode vergoed. Personele kosten en externe inhuur worden voor 50% vergoed. De demonstratie kan in de meeste landen buiten Nederland plaatsvinden.

Haalbaarheidsstudie
Het doel is een potentiele buitenlandse investeerder over de streep te trekken. De technische en/of financiele haalbaarheid van een investering wordt onderzocht, wat resulteert in een project- en/of financieel plan. Met als conclusie of het project technisch haalbaar is en of het voldoet aan de financiele doelstellingen van de investeerder. Duur maximaal 2 jaar, maar meestal sneller. Max 100.000 euro subside, 50% van de subsidiabele kosten.

Investeringsvoorbereidingsstudie
U overweegt in het buitenland te gaan investeren. Er moet een business plan gemaakt worden incl. financiele paragraaf, inclusief of het project financierbaar is. Idem max. 100.000 Euro subsidie, 50%.

Op de website van RVO vindt u alle details: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/dhi/modules/investeringsvoorbereidingsstudies

Agriprogress is geregistreerd internationaliseringscoach. De RVO betaalt 2400 Euro voor uw coachingstraject als u Agriprogress inschakelt.